Contact

Address: Xinhan Industrial Zone, Hanjiang District, Putian, Fujian, 351111 China
,China